V tomto článku sa dozviete ako exportovať pokladničné doklady z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Money S3.

Do Money S3 je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátum nákupu, sumy, DPH, identifikačné čísla predajcu a pod.) vyplnené a správne.

Export dokumentov z Archilesa

Existujú dva spôsoby ako exportovať dokumenty z Archilesa:

1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu

2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov

Po kliknuté na tlačidlo Do účtovníctva sa objaví nasledovné exportné okno:

Vyberte účtovný program Money S3 a zaškrtnite alebo odškrtnite voľbu Exportovať rozpis DPH podľa toho, či chcete účtovať aj DPH alebo len celkovú sumu s DPH. Ak je doklad v cudzej mene a chcete ho exportovať len prepočítaný na domácu menu, t.j. bez informácie o sumách v pôvodnej mene a konverznom kurze, zaškrtnite aj možnosť Konvertovať na lokálnu menu. Export potvrdíte tlačidlom Exportovať.

Exportovaný súbor si vo formáte XML uložíte na lokálny disk.

Import XML súboru do Money S3

Otvorte si cieľovú agendu Pokladničné doklady, do ktorej idete importovať a z horného menu vyberte možnosť XML prenosy > Import z XML.

V importnom sprievodcovi vyberte nastavenie _PD a pokračujte na ďalší krok.

V ďalšom kroku vyberte vstupný súbor a uistite sa, že voľba dávkové spracovanie nie je zaškrtnutá. Môžete aj hromadne priradiť typ dokladu, ušetrí Vám to neskôr čas pri zaúčtovaní. Pokladničné doklady žiaľ nie je možné importovať dávkovo, pretože je k nim potrebné priradiť číslovanie, pokladňu a zaúčtovanie.

Následne budete doklad po doklade potvrdzovať importované údaje. Najskôr doplnenie adresára o nové kontakty.

Následne údaje pokladničného dokladu. V tomto kroku je potrebné vyplniť pokladňu, predkontáciu a členenie DPH, inak Vás program nepustí ďalej.