V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda.

Do Pohody je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené a správne.

Export dokumentov z Archilesa

Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Fakturácie:

1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu

2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov

Sprievodca exportom má dve okná:

V prvom určíte špecifické nastavenia účtovného softvéru. Napríklad v prípade exportu do Fakturácie Pohody je potrebné zadať IČO subjektu:

UPOZORNENIE: IČO v exporte dokladov musí byť totožné s IČOm otvorenej firmy v POHODE.

V druhom sa nastavia parametre zaúčtovania dokladov. V systéme Archiles ide o učiaci sa systém predkontácií na základe nastavení podľa Kontaktov (Dodávateľa/Odberateľa) a nastavení príslušnej Kategórie.

UPOZORNENIE: Zaúčtovanie si každým exportom môžete zmeniť a systém si zapamätá posledné nastavenie zaúčtovania v časti Kontakty a Kategórie.

Exportovaný súbor si vo formáte XML uložíte na lokálny disk.

Import xml súboru do POHODY

UPOZORNENIE: Pred importom súboru sa presvedčte, že je v POHODE nastavený číselný rad fakturácie.

Vyberiete si v Súbor/Dátová komunikácia: XML import/export:

Vyberiete si importovaný XML súbor a pokračujete v sprievodcovi importu:

Import úspešne prebehol ak: