V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry a bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu OMEGA.

Do programu OMEGA je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené a správne.

Export dokumentov z Archilesa

Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do OMEGY:

1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu

2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov

Sprievodca exportom má dve okná:

V prvom určíte špecifické nastavenia účtovného softvéru. V OMEGE si určujete export do základných troch modulov (Partneri, EUD alebo Fakturácia). Je na vašom zvážení či využijete všetky tri exporty modulov alebo len niektoré z nich.

Od Archiles verzie 2.5.0 je možné prispôsobiť export do EUD konfiguráciou 3 doplnkových polí:

 • Kód evidencie
 • Kód číselného radu
 • Typ dokumentu v EUD

Keď niektorú alebo žiadnu z hodnôt nevyplníte, Archiles si ju odvodí automaticky podľa kategórie a krajiny partnera.

Typické kombinácie hodnôt uvedených troch polí:

 • Bločky: P1 V 160 – v prípade nevyplnenia Kódu evidencie a Kódu číselného radu sa exportuje prázdna hodnota a Omega hodnoty priradí automaticky pri importe
 • Vystavené faktúry: OF OF 100
 • Vystavené preddavkové faktúry: OPF OPF 110
 • Odoslané dobropisy: OD OD 120
 • Prijaté faktúry: DF DF 130
 • Prijaté preddavkové faktúry: DPF DPF 140
 • Došlé dobropisy: DD DD 150
 • Vystavené zahraničné faktúry: zOF zOF 300
 • Vystavené zahraničné preddavkové faktúry: zOPF zOPF 310
 • Vystavené zahraničné dobropisy: zOD zOD 320
 • Prijaté zahraničné faktúry: zDF zDF 330
 • Prijaté zahraničné preddavkové faktúry: zDPF zDPF 340
 • Prijaté zahraničné dobropisy: zDD zDD 350

V druhom exportnom okne sa nastavia parametre zaúčtovania dokladov. V systéme Archiles ide o učiaci sa systém predkontácií na základe nastavení podľa Kontaktov (Dodávateľa/Odberateľa) a nastavení príslušnej Kategórie.

UPOZORNENIE: Zaúčtovanie si každým exportom môžete zmeniť a systém si zapamätá posledné nastavenie zaúčtovania v časti Kontakty a Kategórie.

Exportovaný súbor si vo formáte TXT uložíte na lokálny disk.

Import txt súboru do OMEGY

Vyberiete si v Firma / Import:

Vyberiete si importovaný TXT súbor a pokračujete v sprievodcovi importu.