V tomto článku sa dozviete ako naimportovať faktúry a bločky vo formáte XML do účtovného programu MRP K/S.

Z Archilesa exportujeme  riadne a zálohové faktúry do prijatých a vystavených faktúr a adresára v MRP K/S a tiež prijaté pokladničné doklady  do pokladne a adresára. Exportovať je možné len dokumenty v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené a správne.

Export dokumentov z Archilesa

Existujú dva spôsoby ako exportovať doklady so skontrolovanými údajmi z Archilesa:

1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu

2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov

Pri oboch spôsoboch sa po kliknutí na tlačidlo Do účtovníctva sa objaví nasledovné exportné okno:

Vyberte účtovný program MRP K/S a zaškrtnite alebo odškrtnite voľbu Exportovať rozpis DPH podľa toho, či chcete účtovať aj DPH alebo len celkovú sumu s DPH. Ak je doklad v cudzej mene a chcete ho exportovať len prepočítaný na domácu menu, t.j. bez informácie o sumách v pôvodnej mene a konverznom kurze, zaškrtnite aj možnosť Konvertovať na lokálnu menu. Export potvrdíte tlačidlom Exportovať.

Exportovaný súbor si vo formáte XML uložte na lokálny disk.

Import XML súboru do MRP K/S

Pre import faktúr v agende Údržba zvoľte Import –> „Faktúry vo formáte XML MRP K/S verzia 1.0“. Pre import pokladničných dokladov možnosť „Pokladňa vo formáte XML MRP-K/S verzia 1.0“ o 2 riadky nižšie.

V novootvorenom okne zvoľte zdrojový adresár a súbor vyexportovaný z Archilesa, zaškrtnite Faktúry prijaté alebo Faktúry vystavené, podľa toho, ktoré idete importovať, a formát XML. Ak chcete importovať aj údaje o partneroch, zaškrtnite „Importovať adresy“. Odporpčame tiež zaškrtnúť „Duplicitné faktúry zapísať do protokolu o importe.“

Po stlačení OK prebehne import a zobrazí sa správa o jeho výsledku. Počet načítaných faktúr a adries by mal byť zhodný s počtom vyexportovaných faktúr, pokiaľ import prebehol v poriadku.

V prípade problémov s importom nás môžete kontaktovať na adrese support@archiles.sk Prosíme o priloženie importovaného súboru a chybovej správy, aby sme vedeli identifikovať problém.