Export a import do účtovníctva

Export účtovných záznamov z Pohody

V tomto článku sa dozviete ako exportovať rôzne typy záznamov z účtovného programu Pohoda. Niektoré typy exportov je následne možné naimportovať do Archilesa. Export záznamov z Pohody je obdobný k importu, ktorý je popísaný napr. v článku o exporte faktúr do Pohody, t.j. z hlavného menu v Pohode vyberiete Súbor > Dátová komunikácia > XML […]

Export faktúr a bločkov do účtovného programu MRP K/S

V tomto článku sa dozviete ako naimportovať faktúry a bločky vo formáte XML do účtovného programu MRP K/S. Z Archilesa exportujeme  riadne a zálohové faktúry do prijatých a vystavených faktúr a adresára v MRP K/S a tiež prijaté pokladničné doklady  do pokladne a adresára. Exportovať je možné len dokumenty v stave Na export a Exportované. Pred […]

Export do účtovného programu Abra

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry a bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu ABRA Flexi. Export dokumentov z Archilesa Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Fakturácie: 1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu 2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov V prípade ABRY je možné exportovať […]

Export pokladničných bločkov do účtovného programu Money S3

V tomto článku sa dozviete ako exportovať pokladničné doklady z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Money S3. Do Money S3 je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátum nákupu, sumy, DPH, identifikačné čísla predajcu a pod.) vyplnené […]

Export faktúr do účtovného programu Money S3

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Money S3. Do Money S3 je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené […]

Export faktúr a bločkov v účtovnom programe OMEGA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry a bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu OMEGA. Do programu OMEGA je možné exportovať len faktúry a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) […]

Priradenie a export účtovných predpisov

Automatické priradenie účtovných predpisov (predkontácií) v systéme Archiles výrazne uľahčuje opakované priradenie kódov Má dať – Dal na faktúry od rovnakých dodávateľov a pre rovnakých odberateľov. Aktuálne podporujeme priradenie a export predkontácií pre účtovné programy Pohoda a Omega. Manuálne pridelenie predpisov Pre prvé exporty, skôr než sa systém naučí prideľovať predkontácie automaticky, je potrebné prideliť účtovné predpisy ručne. […]

Export pokladničných bločkov do Pokladne v účtovnom programe POHODA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať pokladničné bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda. Export dokumentov z Archilesa Existujú dva spôsoby ako exportovať pokladničné bločky so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Pokladne: 1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu 2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov Sprievodca exportom má dve okná: V prvom […]

Export faktúr do Fakturácie v účtovnom programe POHODA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda. Do Pohody je možné exportovať len faktúry, dobropisy a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené a […]