Export a import do účtovníctva

Export faktúr a bločkov v účtovnom programe OMEGA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry a bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu OMEGA. Export dokumentov z Archilesa Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do OMEGY: 1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu 2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov Sprievodca exportom má dve okná: V prvom […]

Priradenie a export účtovných predpisov

Automatické priradenie účtovných predpisov (predkontácií) v systéme Archiles výrazne uľahčuje opakované priradenie kódov Má dať – Dal na faktúry od rovnakých dodávateľov a pre rovnakých odberateľov. Aktuálne podporujeme priradenie a export predkontácií pre účtovné programy Pohoda a Omega. Manuálne pridelenie predpisov Pre prvé exporty, skôr než sa systém naučí prideľovať predkontácie automaticky, je potrebné prideliť účtovné predpisy ručne. […]

Export pokladničných bločkov do Pokladne v účtovnom programe POHODA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať pokladničné bločky z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda. Export dokumentov z Archilesa Existujú dva spôsoby ako exportovať pokladničné bločky so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Pokladne: 1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu 2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov Sprievodca exportom má dve okná: V prvom […]

Export faktúr do Fakturácie v účtovnom programe POHODA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda. Export dokumentov z Archilesa Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Fakturácie: 1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu 2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentov Sprievodca exportom má dve okná: V prvom určíte špecifické […]