Schvaľovanie dokumentov

Schvaľovanie na úrovni položiek

V tomto článku sa dozviete o možnosti schvaľovania dokumentov na úrovni položiek (faktúry alebo objednávky) a ich atribútov (stredisko, zákazka, činnosť) v systéme Archiles. Úvod Schvaľovací proces (workflow) obohatený o strediská, zákazky a činnosti konkrétnych položiek faktúr alebo objednávok umožňuje automatizovať proces schvaľovania firemných dokumentov na základe rôznych atribútov. Schvaľovací proces stačí raz nakonfigurovať a […]

Schvaľovanie na úrovni dokumentu

V tomto článku sa dozviete o možnosti schvaľovania dokumentov v systéme Archiles. Úvod Schvaľovací proces (workflow) umožňuje automatizovať proces schvaľovania firemných dokumentov (napr. faktúr) na základe rôznych atribútov. Schvaľovací proces stačí raz nakonfigurovať a automaticky sa bude aplikovať na všetky dokumenty, ktoré budú spĺňať jeho atribúty. Dokument prejde do procesu schvaľovania po jeho verifikácii (potvrdenie […]