Verzia 3.23.0

Dátum zverejnenia: 28.02.2021

Sumarizácia zmien


Nové funkcie:
  • Možnosť filtrovať podla partnera v Analýzach (aktuálne iba pre typy dokumentov faktúry a bločky. Podporu pre objednávky pripravujeme)
  • Možnosť zadať vlastný formát pri generovaní interného čísla (Pod kapotou -> Interné číslo)
  • Možnosť filtrovania podľa typu kontaktu v zozname kontaktov
Vylepšenia:
  • Ak je dokument dodatok k objednávke, v zozname dokumetnov sa označí štítkom „Dodatok“ pri názve dokumentu
  • Možnosť vymazať kontaktnú osobu v Zákazke
Opravené chyby:
  • Ak bol používateľ priradený vo viacerých roliach a mal zdieľaný pohľad na zoznam dokumentov alebo detail dokumentu, tak v zozname pohľadov boli duplicitné položky
  • Ak používateľ nebol v roli Administrators nemohol vyhľadávať v dokumentoch podľa atribútov Stredisko/Zákazka/Činnosť