Verzia 3.13.0

Dátum zverejnenia: 20.07.2020

Sumarizácia zmien


Nové funkcie:
  • Zmena spôsobu nastavenia oprávnení cez používateľské role v záložke „Pod kapotou -> Bezpečnosť„.
  • Zobrazenie používateľov konta v záložke „Pod kapotou -> Bezpečnosť -> Používatelia„.
  • Možnosť nastaviť každému dokumentu typ dokumentu (prijatá faktúra, vystavená faktúra, nákladový bloček a pod.) nezávisle od kategórie. Typ dokumentu určuje, aké metadáta na dokumente sa vypĺňajú a rovnako aj spôsob exportu. Pre povolenie nezávislého nastavenia je potrebné zaškrtnúť checkbox „Pod kapotou -> Profil -> Nastavenia -> Povoliť nezávislé nastavenie typu dokumentu pre dokumenty v rámci rovnakej kategórie“ v Nastaveniach konta.