Verzia 3.12.0

Dátum zverejnenia: 12.07.2020

Sumarizácia zmien


Nové funkcie:
  • Možnosť nastaviť na úrovni konta zdroj pre predvypĺňanie účtovných predkontácií na ľubovoľnú kombináciu kategórie, kontaktu a účtu, napr. vypĺňať do predkontácií účtovné účty dodávateľa aj odberateľa faktúry. (Pod kapotou -> Profil -> Účtovné predpisy)
Opravené chyby:
  • Chyba pri zobrazení detailu dokumentu, ktorý obsahoval súvisiaci dokument, ktorý bol vymazaný
Vylepšenia:
  • Zlepšená úroveň rozpoznávania slovenských a českých faktúr