Verzia 3.11.0

Dátum zverejnenia: 28.06.2020

Sumarizácia zmien


Nové funkcie:
  • Možnosť nastaviť zasielanie emailových notifikácií po uploade dokumentu do zadefinovanej kategórie (Pod kapotou -> Notifikácie)
Vylepšenia:
  • Možnosť priradiť dokument aj schvaľovateľovi, ktorý sa nachádza v definícii schvaľovacieho procesu a už schválil dokument na predchádzajúcej úrovni