Verzia 2.9.0

Dátum zverejnenia: 11.05.2019

Nové funkcie:

  • Zapamätanie naposledy aktívneho tabu v zozname dokumentov
  • Pridanie popisu stavu dokumentu pri prechode myšou nad posledným (farebným) stĺpcom v zozname dokumentov

Opravené chyby:

  • V detaile dokumentu sa po pridaní popisu neupdatol nový popis

Vylepšenia:

  • Vylepšenie rozpoznávania SK a EN faktúr

Detaily

Zapamätanie naposledy aktívneho tabu v zozname dokumentov

Po odhlásení z konta a znovu-prihlásení je v tabuľke dokumentov automaticky nastavená záložka (tab), ktorá bola naposledy používaná. Záložka je zapamätaná aj pri prekliknutí medzi stránkami systému.

Pridanie popisu stavu dokumentu pri prechode myšou nad posledným (farebným) stĺpcom v zozname dokumentov

Nad posledným farebným stĺpcom sa zobrazí popis stavu dokumentu pri prechode myšou

Document state