Verzia 2.6.0

Dátum zverejnenia: 24.03.2018

Nové funkcie:

  • Nové možnosti filtrovania v dokumentoch
  • Zobrazenie ikonky pri schválených, resp. zamietnutých dokumentoch
  • Nový atribút Číslo objednávky v detaile dokumentu a v exportoch do účtovníctva
  • Odkaz na dokument v exportnom okne pri predkontáciách

Opravené chyby:

  • Pri exporte dokumentov, ktoré obsahovali duplicitné dokumenty nastala chyba

Detaily

Nové možnosti filtrovania v dokumentoch

V zozname dokumentov je možné filtrovať dokumenty podľa:

  • Stavu úhrady
  • Stavu schvaľovania
  • Duplicít
Filtrovanie dokumentov

Filtrovanie dokumentov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazenie ikonky pri schválených, resp. zamietnutých dokumentoch

Dokumenty, ktoré boli schválené alebo zamietnuté sú označené štítkom.

Ikony schvaľovania

Ikony schvaľovania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový atribút Číslo objednávky v detaile dokumentu a v exportoch do účtovníctva

V detaile faktúr je možné pridávať nový atribút číslo objednávky, ktorý sa prenesie aj do exportu do účtovníctva.

Číslo objednávky

Číslo objednávky