Verzia 2.3.0

Dátum zverejnenia: 28.10.2017

Nové funkcie:

  • Nové zobrazenie dokumentov formou tabuľkového pohľadu
  • Rozšírené filtrovanie dokumentov podľa rôznych atribútov
  • Dashboard – prehľadné zobrazenie stavov dokumentov