Verzia 2.2.0

Dátum zverejnenia: 23.04.2017

Nové funkcie:

  • Možnosť vymazať používateľa z konta
  • Zobrazenie počtu zostávajúcich dokumentov v predplatnom v hlavičke aplikácie pre konto, ktoré nevlastní prihlásený používateľ
  • Nápoveda vo forme odkazu na manuál pre export do účtovného programu a účtovné predpisy

Opravené chyby:

  • Nespracovanie emailu v prípade príloh s rovnakým názvom
  • Nesprávne číslovanie strán vo viacstranovom PDF ak mal dokument viac ako 10 strán