Verzia 2.13.0

Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Sumarizácia zmien


Nové funkcie:
 • Automatické zaradenie dokumentov zaslaných emailom do kategórie pomocou hashtagu
 • Zaslanie spätného emailu na adresu odosielateľa pri nespracovaní dokumentov zaslaných emailom
 • Priradenie dokumentu v rámci schvaľovacieho procesu dodatočnému schvaľovateľovi

Detailný popis zmien


Automatické zaradenie dokumentov zaslaných emailom do kategórie pomocou hashtagu

Používateľ si v nastaveniach kategórií môže ku každej kategórii zadefinovať hashtag, ktorý jednoznačne identifikuje kategóriu. Hashtag musí byť jedinečný pre každú kategóriu v rámci jedného konta a môže obsahovať maximálne 20 znakov a kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálne znaky pomlčka „-“ a podtrhovník „_“.

Pri odosielaní emailu s dokumentami používateľ napíše hashtag hocikde do subjektu alebo tela emailu vo forme #hashtag (napr. #prijate-fa). Pred samotný názov hashtagu je potrebné pridať znak #.

Po odoslaní emailu, ktorý obsahuje hashtag sa všetky dokumenty, ktoré boli priložené v emaili automaticky zaradia do kategórie, ktorá je reprezentovaná daným hashtagom. Ak email obsahuje viac hashtagov, použije sa prvý nájdený.

Zaslanie spätného emailu na adresu odosielateľa pri nespracovaní dokumentov zaslaných emailom

Ak nastane chyba pri spracovaní dokumentov, ktoré boli zaslané emailom, používateľovi, ktorý odoslal email príde spätná emailová notifikácia o nespracovaní jeho dokumentov a je potrebné aby skontroloval cez webové rozhranie či sa všetky dokumenty zaslané emailom dostali do konta.

Možné príčiny prečo sa dokumenty zaslané emailom nespracujú:

 • prijímanie dokumentov cez email je zakázané pre konto
 • nesprávny email konta, na ktoré boli dokumenty odoslané
 • prekročený maximálny počet (20) príloh v emaili
 • email bol zaslaný z nepovolenej emailovej adresy
 • vypršalo predplatné a nie je možné vkladať nové dokumenty
 • presiahla sa maximálna povolená velkosť (10 MB) jedného dokumentu
 • dokumenty, ktoré sú typu archív nie sú podporované. Podporované typy archívov sú: zip,rar,7z,tar,gz
 • dokumenty nie sú ako príloha k mailu, ale sú v rámci tela mailu (napr. faktúra od Apple, ktorá je ako súčasť tela html mailu)
 • došlo ku inej chybe (treba kontaktovať podporu: support[at]archiles[dot]sk)

Priradenie dokumentu v rámci schvaľovacieho procesu dodatočnému schvaľovateľovi

Shvaľovateľ môže priradiť dokument na kontrolu dodatočnému schvaľovateľovi, ktorý nie je súčasťou zvoleného schvaľovacieho procesu.

Dodatočný schvaľovateľ musí mať oprávnenie na schvaľovanie.

Viac informácií o priradení dokumentu na dodatočné schválenie je v článku Schvaľovanie dokumentov