Verzia 2.12.0

Dátum zverejnenia: 07.09.2019

Nové funkcie:

  • Možnosť editovať vlastnosti kategórie v nastaveniach konta
  • Možnosť pridať oprávnenie na Dashboard

Vylepšenia:

  • Zarovnanie zaškrtávacích polí v nastaveniach oprávnení
  • Zrušenie tlačidiel na editáciu a vymazanie pre predvolené kategórie, ktoré nie je možné vymazať