Verzia 2.1.0

Dátum zverejnenia: 3.04.2017

Nové funkcie:

  • Možnosť pridať súvisiaci link ku dokumentu vo formáte evernote:/// pre otvorenie v aplikácii Evernote
  • Zobrazovanie čísla faktúry v zozname dokumentov
  • Zoradenie zoznamu používateľských kont abecedne

Opravené chyby:

  • Obnovenie detailu dokumentu po zmene názvu dokumentu