Verzia 1.8.0

Dátum zverejnenia: 16.12.2015

Opravené chyby:

  • Verifikovanie kontaktov v registri účt. závierok
  • Grafy v analýzach nezobrazujú správne údaje