Verzia 1.10.1

Dátum zverejnenia: 08.11.2017

Opravené chyby:

  • Oprava zobrazovania duplicitných dokumentov
  • Oprava nezobrazenia používateľa vo facetovom filtri ak dokument prišiel emailom
  • Oprava nesprávneho zobrazovania počtu dokumentov v analýzach v porovnaní s facetovým filtrom