Verzia 1.10.0

Dátum zverejnenia: 10.11.2016

Nové funkcie:

  • Kontrola duplicitných dokumentov
  • Zobrazenie nových atribútov v zozname dokumentov (dátum splatnosti, dátum zaradenia, dodávateľ)
  • Farebné zobrazenie dokumentov po dátume splatnosti